TAJEMNÍK / TAJEMNICE ÚŘADU

Místo

Praha-Prosek, Praha-Hrdlořezy, Praha-Vysočany

Popis

Pro Úřad městské části Praha – Vinoř, hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na pozici:

TAJEMNÍK / TAJEMNICE ÚŘADU

Náplň práce na pozici:
plnění úkolů tajemníka dle zákonných předpisů
výkon státní správy a samosprávy
kompletní zajišťování pracovněprávních vztahů zaměstnanců MČ
vedení týmu 5 – 10 zaměstnanců, včetně brigádníků
řízení a koordinace všech činností ÚMČ
příprava podkladů a účast na zasedáních rady a zastupitelstva MČ
komunikace s nadřízeným orgánem (MHMP) a dalšími státními orgány i nestátními institucemi

Požadujeme

V případě Vašeho zájmu o pozici je třeba splnit zákonné náležitosti přihlášky, která musí obsahovat:
jméno, příjmení, titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo OP (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
datum a podpis uchazeče
doporučujeme uvést telefonní a e-mailový kontakt, event. kontakt do datové schránky
dle zákona je nutno ještě připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
předpokladem pro výkon funkce je splnění praxe dle §4 a §5 zákona č.312/2002 Sb. v plném znění
výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíce (podmínkou trestní bezúhonnost)
lustrační osvědčení a čestné prohlášení (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. 12. 1971)
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
písemnou práci v rozsahu maximálně 4 normostran na téma „Koncepce ÚMČ Praha – Vinoř v krátkodobém (1 rok) a dlouhodobém horizontu (3 a více let)
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce nejpozději do 11. 3. 2019 do 9.00 hod. osobně nebo písemně na adresu:

Městská část Praha – Vinoř
Úřad městské části
Bohdanečská použijte odpovědní formulář Praha 9 – Vinoř

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení na pozici tajemník/tajemnice ÚMČ2019“
Detaily k průběhu výběrového řízení najdete na úřední desce Městské části Vinoř.
Na výběrovém řízení spolupracuje společnost Stimul, personální poradenství.

Nabízíme

zákonná mzda dle Vašeho vzdělání a profesních zkušeností
příplatek za vedení a osobní ohodnocení
příspěvek na penzijní připojištění
stravenky
notebook a služební telefon (možnost zvýhodněného tarifu i pro rodinné příslušníky)
5 týdnů dovolené, 2 dny zdravotního volna

KONTAKT ZDE

Garee's Random Image Error : There are no published images

Komentáře

komentářů